Vinjása joga

Dynamická a náročná vinjása spolu s plynulým dýchaním a neprerušeným pohybom buduje silné telo. Nádych je spojený s pohybom smerom hore a otváraním tela. S výdychom pohyb smeruje dole alebo do rotácie.