Aštanga

Účelom Aštanga jogy je očista tela a mysle. Blahodárne výhody, ktoré ponúka Aštanga sú sila, flexibilita, rovnováha a vnútorné vyrovnanie. Počas hodiny Aštangy nie je jedna časť tela, ktorá by sa poriadne nezapojila do cvičenia.