Mysore Asthanga Yoga

Mysore štýl je špecifický, tradičný spôsob učenia asthanga jogy. Na hodinách žiaci samostatne a v tempe vlastného dychu praktizujú danú sériu asán (pozícií) ktoré učiteľ každého individuálne a postupne učí z hodiny na hodinu. Kedže súčasťou filozofie jogy je odpútavať zmysly od všetkého vonkajšieho a obraciať ich k sebe, učiteľ na hodine necvičí, ale vedie žiaka k samostatnej praxi a tým k hlbšiemu pochopeniu jogy a toho, prečo sa v rámci praxe robia veci tak, ako sa robia. Táto hodina je práve pre individuálny prístup vhodná pre každého, rovnako tak pre pokročilého praktikanta, ako aj pre úplného začiatočníka.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžte kontaktovať mailom na veronika.matola@gmail.com